aktietermin

aktietermin
s (-en, -er) EKON ett köpeavtal som har aktier som underliggande vara och som ska fullgöras vid en bestämd framtida tidpunkt till ett pris som fastställs när avtalet träffas

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”